#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ วันพุธที่ 15 มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา 10.00 น. นายวสุรุจ สามารถ นายอำเภอพนา เป็นประธานในประชุมประชุมศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอพนา (ศจพ.อ.) เพื่อติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ ณ ห้องประชุมพระเหลาเทพนิมิต ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
วันพุธที่ 15 มิถุนายน  ๒๕๖๕ เวลา 10.00 น.  นายวสุรุจ สามารถ นายอำเภอพนา เป็นประธานในประชุมประชุมศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอพนา (ศจพ.อ.) เพื่อติดตาม ประเมินผลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนฯ ณ  ห้องประชุมพระเหลาเทพนิมิต ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
#CDDAMNAT
#Changeforgood
#TheBestofAmnat
#อำนาจเจริญต้องเจริญ
#ดีเกินคาดอำนาจเจริญ
#มีงานเด็ดต้องเช็คอิน

************************

(Visited 11 times, 1 visits today)