วันที่ 9 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำภอพนา จ.อำนาจเจริญ จัดประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้กับคณะกรรมการกองทุนแม่ฯ บ้านโคกกลาง ม.15 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจฯ และเตรียมความพร้อมในการเข้าประกวดศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2565

วันที่ 9 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำภอพนา จ.อำนาจเจริญ จัดประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้กับคณะกรรมการกองทุนแม่ฯ บ้านโคกกลาง ม.15 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจฯ และเตรียมความพร้อมในการเข้าประกวดศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2565

(Visited 8 times, 1 visits today)