วันที่ 21 ม.ค. 63นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต) อ.พนา จ. อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ทำปุ๋ยหมัก ในพื้นที่แปลงครัวเรียนเป้าหมายฯที่ได้รับผิดชอบ

วันที่ 21 ม.ค. 63นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต) อ.พนา จ. อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ทำปุ๋ยหมัก ในพื้นที่แปลงครัวเรียนเป้าหมายฯที่ได้รับผิดชอบ

(Visited 20 times, 1 visits today)