มอบถุงยังชีพให้ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP

เข้าชม 5 ครั้ง

🙏เมืองพาน มีดี🙏

วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565

– เวลา 13.00น คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอพาน มอบถุงยังชีพให้ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ตำบลป่าหุ่ง ตำบลแม่อ้อ ตำบลหัวงัม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

(Visited 5 times, 1 visits today)