จัดกิจกรรม โครงการ “90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดิน

เข้าชม 5 ครั้ง

🙏เมืองพาน มีดี🙏

เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอพาน

จัดกิจกรรม โครงการ “90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญา กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม” ซึ่งเป็นการหาทุนเพิ่มกับกองทุนแม่ของแผ่นดินแต่ละกองทุน ไม่น้อยกว่า กองทุนละ 999 บาท และเพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

(Visited 5 times, 1 visits today)