ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอผาขาว

ที่ว่าการอำเภอผาขาว เลขที่ 329

หมู่ที่ 16 บ้านปอแดง

ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย 42240

โทรศัพท์ : 042 818223

เว็บไซต์  http://district.cdd.go.th/phakhao

facebook : https://www.facebook.com/สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอผาขาว

 

(Visited 1,482 times, 1 visits today)