🏠สพอ.ผาขาว จัดกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นยอดขาย ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ โดยการส่งมอบถุงผ้าและผ้ากันเปื้อน

วันที่ 25 มกราคม 2565

เวลา 16.30 น. นายบุญมา เต็มหลวง มอบหมายให้ นางสาวจุติพร ราชอาษา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอผาขาว ผู้บริหารตลาด  ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ และประธานสตรีอำเภอผาขาว ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและกระตุ้นยอดขาย ณ ตลาดขยายผลบ้านสมศักดิ์พัฒนา โดยมีกิจกรรมคือ

  1. แจกผ้ากันเปื้อนให้แก่พ่อค้า แม่ค้า ที่จำหน่ายสิ้นค้าในตลาด เพื่อมีการแต่งการที่ถูกสุขลักษณะอนามัย
  2. แจกถุงผ้าให้แก่ ประชาชนที่มาจับจ่ายสินค้า เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก และเป็นการลดโลกร้อน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (COVID-19)อย่างเคร่งครัด

“ผาขาวสูงตระหง่าน อ้อยหวานธารน้ำสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้ำลำพวยเกมส์ ”

📸ภาพ/ข่าว : ทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอผาขาว

#OTOP

#สินค้าชุมชน

#หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

#สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอผาขาว

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย

#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 7 times, 1 visits today)