รับสมัครครัวเรือนต้นแบบโคกหนองนาโมเดล ระยะ 2 (เพิ่มเติม)

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอผาขาวรับสมัครครัวเรือนที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม) ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 19 มกราคม 2564
โดยยื่นความประสงค์ได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอผาขาว หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ว่าที่ ร.ต.สยาม บัวระภา ผู้รับผิดชอบโครงการ โทร 087-9493630

(Visited 25 times, 1 visits today)