โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี (ทำหมูเค็ม)

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นางดวงพร​ การีกลิ่น พัฒนาการอำเภอผักไห่​ มอบหมาย​ให้
นางสาวอิศราภรณ์ มากอิ่ม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพสตรี (ทำหมูเค็ม​) หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าโคก เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรีมีทักษะในการทำหมูเค็ม​ ซึ่งสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน​
ณ​ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่​ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 72 times, 1 visits today)