โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี (ทำขนมจีบหมู)

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นางดวงพร​ การีกลิ่น พัฒนาการอำเภอผักไห่​ พร้อมด้วย นางสาวอิศราภรณ์ มากอิ่ม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพสตรี (ทำขนมจีบหมู) หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าโคก เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรีมีทักษะการทำขนมจีบและสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน
ณ​ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 111 times, 1 visits today)