โครงการอบรมสตรีอาสาพัฒนากับเศรษฐกิจสังคมยุค IT

นางดวงพร การีกลิ่น พัฒนาการอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอผักไห่ ร่วมโครงการอบรมสตรีอาสาพัฒนาและเศรษฐกิจสังคมยุค IT ตำบลบ้านแค ณ บ้านแค หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแค​ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 55 times, 1 visits today)