กลุ่มสัมมาชีพบ้านคลองขุด

นางดวงพร การีกลิ่น พัฒนาการอำเภอผักไห่ มอบหมายให้ นางสาวอัญชิษฐา สุขสมแดน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เยี่ยมเยียนกลุ่มสัมมาชีพบ้านคลองขุด การทำเบเกอรี่ กระเป๋าหนัง และสกรีนเสื้อ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 41 times, 1 visits today)