ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอผักไห่ ครั้งที่ 5/2562

นางดวงพร การีกลิ่น พัฒนาการอำเภอผักไห่ พร้อมด้วย นางสาวอัญชิษฐา สุขสมแดน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 5/2562 โดยมี นายยุทธนา แรกขึ้น ปลัดอาวุโส เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 67 times, 1 visits today)