ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 9/2562

นางดวงพร การีกลิ่น พัฒนาการอำเภอผักไห่ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ครั้งที่ 9/2562 ณ ที่ว่าการอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(Visited 39 times, 1 visits today)