รับรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น

***นายประเสริฐ เพ็ชรงาม ผู้ใหญ่บ้านลาดน้ำเค็ม หมู่ที่ 6 ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นตัวแทนเข้ารับมอบรางวัล หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่น โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
***นางฑันนา เพ็ชรงาม เข้ารับมอบรางวัล ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) หญิง ดีเด่น โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

(Visited 52 times, 1 visits today)