โครงการสัมนา/ การจัดทำบัญชีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นางดวงพร การีกลิ่น พัฒนาการอำเภอผักไห่ มอบหมายให้

นายอุดร มีมงคล เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

ร่วมโครงการสัมนา/การจัดทำบัญชีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ปี 2558-2559

ณ หมู่ที่ 4 ตำบลจักราช อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

(Visited 17 times, 1 visits today)