เยี่ยมเยียนกลุ่มสัมมาชีพทำน้ำพริก ม.10 ต.กุฎี อ.ผักไห่

18 เม.ย. 2560 นายอรรณพ เพียรภักดี พัฒนาการอำเภอผักไห่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เยี่ยมเยียนกลุ่มสัมมาชีพทำน้ำพริก ม.10 ต.กุฎี อ.ผักไห่

(Visited 47 times, 1 visits today)