ประชุมและขับเคลื่อนการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 5 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล

@ชัยภูมิ วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 20.00 น. นางสาวรัสยา [...]

อ่านต่อ