ปลูกผัก ผู้นำ อช.ต.บ้านเจียง

วันที่ 3 เมษายน 2563 นางสาวรุ่งนภา พลปัถพี พัฒนาการอำเภอภักดีชุมพล พร้อมทีมงาน สพอ.ภักดีชุมพล และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ร่วมติดตามการเพาะไผ่มงคลฯ ณ บ้านนางวันเพ็ญ ผู้นำ อช. ตำบลบ้านเจียง และเยี่ยมชมพืชผักสวนครัวที่ ผู้นำ อช. ได้ดำเนินการ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการเป็นแบบอย่างให้กันคนในชุมชน “จะพัฒนาใครเขา ต้องเริ่มพัฒนาตัวเราก่อน”

 
(Visited 11 times, 1 visits today)