ประชุม ผู้นำ อช.ไตรมาส 3

วันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวรุ่งนภา พลปัถพี พัฒนาการอำเภอภักดีชุมพล พร้อมทีมงาน สพอ.ภักดีชุมพล ร่วมประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภักดีชุมพล เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ผ่านมา และวางแผนการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของผู้นำ อช. ในไตรมาสที่ 3/2563 พร้อมทั้งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ในการปฏิบัติการ Quick Win 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ต่อสู้สภาวะวิกฤตในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

(Visited 17 times, 1 visits today)