ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 16 ก.ค. 2562 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานกิจกรรมปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ป่าชุมชนบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ และนางสาวรุ่งนภา พลปัถพี พัฒนาการอำเภอภักดีชุมพล เข้าร่วมกิจกรรมฯ

(Visited 6 times, 1 visits today)