ประเมินตลาดประชารัฐฯ ต้นแบบ อ.ภักดีชุมพล

วันที่ 19 ก.ค. 2562 นางสาวรุ่งนภา พลปัถพี พัฒนาการอำเภอภักดีชุมพล มอบหมายให้นางสาวดวงสมร แก้วกองมูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกับคณะกรรมการตลาดประชารัฐฯ ร่วมให้ข้อมูลแก่คณะทำงานในการลงพื้นที่ประเมินตลาดประชารัฐฯ ต้นแบบ กิจกรรมประเมินผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ต้นแบบ ปี 2562 ในระดับพื้นที่ ณ ตลาดบ้านลาดชุมพล ม.1 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล

(Visited 13 times, 1 visits today)