ประเมินตลาดประชารัฐฯ ต้นแบบ

วันที่ 19 ก.ค. 2562 นางสาวรุ่งนภา พลปัถพี พัฒนาการอำเภอภักดีชุมพล ร่วมกับคณะทำงานเพื่อลงพื้นที่ประเมินตลาดประชารัฐฯ ต้นแบบ กิจกรรมประเมินผลการดำเนินงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ต้นแบบ ปี 2562 ในระดับพื้นที่ ณ ตลาดบ้านหนองหอย ม.10 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง

(Visited 10 times, 1 visits today)