โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 17 ธ.ค. 2561 เวลา 08.30 น.นายธนา พิพิธกุล พัฒนาการอำเภอภักดีชุมพล พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภักดีชุมพล

(Visited 25 times, 1 visits today)