กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติคณะกรรมการ กข.คจ.

วันที่ 14 ธ.ค. 2561 เวลา 09.00 น. นายธนา พิพิธกุล พัฒนาการอำเภอภักดีชุมพล พร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภักดีชุมพล

(Visited 26 times, 1 visits today)