OTOP ของดีจังหวัดชัยภูมิ

13 ก.ค.61เวลา 13.00 น.นายธานี สีวัง พัฒนาการอำเภอภักดีชุมพลนำผู้เข้าแข่งขันเข้าร่วมกิจกรรมการปอกสับปะรดเพื่อความสวยงามในงานแสดงและจำหน่ายสินค้่า OTOP ของดีจังหวัดชัยภูมิ ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ…

(Visited 32 times, 1 visits today)