ศึกษาดูงานที่อำเภอท่าลี่

11-12 ก.ค.61. นายธานี สีวัง พัฒนาการอำเภอภักดีชุมพลมอบหมายให้ นางสาวดารา แก้วมาลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นายศิริพงษ์ ก้อมณี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมชาวบ้าน บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 10 ต.เจาทอง บ้านแหลมทอง หมู่ 1 ต.แหลมทอง บ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ไปศึกษาดูงานที่อำเภอท่าลี่ ตามโครงการ”ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”ในกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะแกนนำด้านการบริหารจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน

(Visited 54 times, 1 visits today)