ประชุม จนท. ประจำเดือน

4 ก.ค. 2561 เวลา 15.00 น. นายธานี สีวัง พัฒนาการอำเภอภักดีชุมพล ประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานและการวางแผนการปฏิบัติงาน ให้ จนท. ในสำนักงานทราบและปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

(Visited 28 times, 1 visits today)