เตรียมความพร้อมโครงการขยายผลหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน 2561

@ภักดีชุมพล 9 ก.พ. 2561 เวลา 09.30 น. นายธานี สีวัง พัฒนาการอำเภอภักดีชุมพล พร้อมด้วยนางสาวดารา แก้วมาลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่พบประผู้นำสัมมาชีพชุมชน(ปราชญ์ชุมชน)เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการขยายผลหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน ณ บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 10 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

(Visited 46 times, 1 visits today)