ประชุมไทยนิยม ยั่งยืน Video conference อำเภอภักดีชุมพล

19 ก.พ.2561 เวลา 15.00 น. นางสาวดารา แก้วมาลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน(ชุดปฏิบัติการประจำตำบล)ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล Video conference ณ ห้องประชุมอำเภอภักดีชุมพล โดยมีนายชุมพล ยินดีผล นายอำเภอภักดีชุมพล เป็นประธาน

(Visited 64 times, 1 visits today)