จังหวัดตรวจเยี่ยมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภักดีชุมพล ปีงบประมาณ 2561

@ภักดีชุมพล 8 ก.พ. 2561 เวลา 10.00 น. นายธานี สีวัง พัฒนาการอำเภอภักดีชุมพล พร้อมด้วย นางสาวดารา แก้วมาลา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ต่อทีมสนับสนุน ติดตาม และนิเทศงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภักดีชุมพล

 

(Visited 17 times, 1 visits today)