โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ Otop ประเภท QD อำเภอภักดีชุมพล

@ชัยภูมิ อำเภอเมือง วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภักดีชุมพล มอบหมายให้ นายกมลภพ ศรีบุญเรือง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ Otop ในพื้นที่ เป้าหมายระดับ D (QD หรือ Quadurant D) ประกอบด้วยผู้ประกอบการ Otop รุ่นใหม่ จำนวน 3 ราย และนำผลิตภัณฑ์มาร่วมโครงการ

(Visited 32 times, 1 visits today)