การแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ บ้านโนนระเวียง ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล

@ชัยภูมิ อำเภอภักดีชุมพล วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 สพอ.ภักดีชุมพล ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ บ้านโนนระเวียง ตำบลบ้านเจียง นาย อิสระ รุ่งแจ้ง อดีตผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ประจำเขตตำบลบ้านเจียง ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนระเวียง ในโอกาสนี้ท่านพัฒนาการอำเภอภักดีชุมพล นาย ธานี สีวัง ได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการรับตำแหน่งใหม่และแสดงความขอบคุณที่สนับสนุนงานพัฒนาชุมชนมาโดยตลอด ในฐานะของผู้นำที่ดี และเป็นตัวอย่างให้แก่คนในสังคม

(Visited 51 times, 1 visits today)