สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภักดีชุมพล เข้าร่วมงานกาชาดประจำปีจังหวัดชัยภูมิ (ประกวดส้มตำลีลา)

@ชัยภูมิ อำเภอเมือง วันที่ 7 มกราคม 2561 สพอ.ภักดีชุมพล เข้าร่วมกิจกรรม งานกาชาดประจำปีจังหวัดชัยภูมิ “เจ้าพ่อพญาแล” ในการนี้ได้มีการส่งทีมประกวดในประเภท ส้มตำลีลา สร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าเยี่ยมชมงาน

(Visited 95 times, 1 visits today)