ร่วมเตรียมจัดสถานที่ “โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ชัยภูมิ ประจำเดือน กรกฎาคม 2560”

@ภักดีชุมพล..18 กรกฎาคม 2560..เวลา “13.00 น.” นางสาวรัสยานันท์ ฆารวิพัฒน์ พัฒนาการอำเภอภักดีชุมพล พร้อมด้วยทีมงาน สพอ.ภักดีชุมพล ร่วมจัดสถานที่โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ (19 ก.ค. 60)..ณ โรงเรียนแหลมทองผดุงวิทย์ บ้านแหลมทอง หมู่ที่ 1 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

(Visited 38 times, 1 visits today)