ร่วมประชุมพิจารณาการบริหารงบประมาณโครงการ ๙๑๐๑ อำเภอภักดีชุมพล

@ภักดีชุมพล..20 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางสาวรัสยานันท์ ฆารวิพัฒน์ พัฒนาการอำเภอภักดีชุมพล ร่วมประชุมพิจารณาการบริหารงบประมาณโครงการ ๙๑๐๑..ณ ห้องประชุมอำเภอภักดีชุมพล ที่ว่าการอำเภอภักดีชุมพล..โดยมีนายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอภักดีชุมพล เป็นประธานในการประชุม

(Visited 25 times, 1 visits today)