ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดตำบลจัดการสุขภาพดีเด่น

@ภักดีชุมพล..26 กรกฎาคม 2560..เวลา 09.00 น. นางสาวรัสยานันท์ ฆารวิพัฒน์ พัฒนาการอำเภอภักดีชุมพล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ..ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประกวดตำบลจัดการสุขภาพดีเด่น การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ประจำปี 2560..ณ รพ.ภักดีชุมพล อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

(Visited 14 times, 1 visits today)