ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ อำเภอภักดีชุมพล

@ชัยภูมิ อำเภอภักดีชุมพล วันที่ 26 กรกฎาคม 2560เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภักดีชุมพล ได้กำหนดประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภักดีชุมพล ในครั้งนี้ได้มีนายอำเภอภักดีชุมพลเข้าร่วมเป็นประธานในการประชุมนี้ และได้มีการกลั่นกรองพิจารณาโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

(Visited 14 times, 1 visits today)