[สัมมาชีพ] วิทยากรปราชญ์สัมมาชีพชุมชนบ้านโนนผักหวาน นำเสนอผลการดำเนินงานต่อพัฒนาการอำเภอภักดีชุมพล

@ชัยภูมิ@ภักดีชุมพล..24 พฤษภาคม 2560 นางสาวรัสยานันท์ ฆ [...]

อ่านต่อ

ประชุมเตรียมความพร้อม….โครงการเพื่อศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ ปี 2560

@ชัยภูมิ@ภักดีชุมพล..22 พฤษภาคม 2560..เวลา 09.00 น. นาง [...]

อ่านต่อ