ประชุมและขับเคลื่อนการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 5 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล

@ชัยภูมิ วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 20.00 น. นางสาวรัสยา [...]

อ่านต่อ

โครงการ”ชัยภูมิรวมใจ ซ่อมแซม/ปรับปรุงที่อยู่อาศัย ให้ครัวเรือนยากจน อยู่เย็น เป็นสุข” ปีงบประมาณ 2560 ครัวเรือนนายเหมือน ยศรุ่งเรือง

22 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น.นางสาวรัสยานันท์ ฆารวิพัฒน์ [...]

อ่านต่อ

โครงการ ชัยภูมิรวมใจ ซ่อมแซม/ที่อยู่อาศัยในครัวเรือนยากจน อยู่เย็นเป็นสุข ครัวเรือนของนางทอง สกุณี

วันที่ 23 มี.ค.2560 รางสาวรัสยานันท์ ฆารวิพัฒน์พร้อมทีม [...]

อ่านต่อ