การส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 5 ต.แหลมทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภัก [...]

อ่านต่อ