สินค้า OTOP ที่น่าสนใจ

ประเภทอาหาร

 

ทุ่งระโสมข้าวไรซ์เบอรี่

ติดต่อ คุณพัฒนฉัตร

โทร. 081-2946699

 

ข้าวไรซ์เบอรี่

ติดต่อ คุณเกรียงสวาท

โทร. 081-7956272

 

ข้าวหอมมะลิแดง

ติดต่อ คุณเกรียงสวาท

โทร. 081-7956272

 

ข้าวหอมมะลิ/ข้าวกล้องไรซ์เบอรรี่

ติดต่อ คุณเลขยันต์

โทร. 081-3763960

 

       
น้ำปลาบ้านหนองบัว

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบัว

โทร. 086-0085124

 

น้ำพริกเผาป่า

ติดต่อ คุณสุรัต

โทร. 089-6105775

 

น้ำพริกปลาร้าผัดสุก

ติดต่อ คุณสุรัต

โทร. 089-6105775

 

ไข่เค็มพอกใบเตย

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.ตำบลไผ่ล้อม

โทร. 086-3731678

 

 
 
 
 
ไข่เค็ม

ติดต่อคุณทิพา

โทร. 098-289-4687

 

เห็ดนางฟ้าภูฐาน

ติดต่อคุณทิพา

โทร. 098-289-4687

 

ต้นอ่อนทานตะวัน

ติดต่อคุณทิพา

โทร. 098-289-4687

 

ต้นอ่อนถั่วลันเตา

ติดต่อคุณทิพา

โทร. 098-289-4687

 

       
ผักปลอดสารพิษ

ติดต่อ คุณทองแดง

087-1202621

 

ฝรั่งไร้เมล็ด(กิมจู)

ติดต่อ คุณเกรียงสวาท

โทร. 081-7956272

 

เมี่ยงคำ

ติดต่อ คุณพยนต์

โทร. 086-1233137

 

หมูแนม

ติดต่อ คุณพยนต์

โทร. 086-1233137

 

             
ไอศกรีมหวานเย็นโยเกิร์ต

ติดต่อ คุณภูริชญา

โทร. 081-5873561

 

ข้าวหมากสมุนไพร

ติดต่อ คุณสุรัต

โทร. 089-6105775

 

เค้กกล้วยหอม

ติดต่อ คุณสุนทรี

โทร. 084-3412687

 

เค้กกล้วยหอม

ติดต่อ คุณพิมลพรรณ

โทร. 089-8409719

 

       
ทองม้วน

ติดต่อ คุณศิวภรณ์

โทร. 085-1664229

 

ทองพับ

ติดต่อ คุณศิวภรณ์

โทร. 085-1664229

 

ทองม้วน

ติดต่อ คุณอรุณรัตน์

โทร. 084-0180109

 

กะหรี่พัฟงาดำ

ติดต่อ คุณศิวภรณ์

โทร. 085-1664229

 

       
ขนมปังกรอบหน้ากระเทียม

ติดต่อ คุณสุนทรี

โทร. 084-3412687

 

ขนมปังกรอบหน้าเนย

ติดต่อ คุณสุนทรี

โทร. 084-3412687

 

ขนมปังกรอบหน้าเห็ด

ติดต่อ คุณสุนทรี

โทร. 084-3412687

 

ขนมปังอบกรอบ

ติดต่อ คุณพิมลพรรณ

โทร. 089-8409719

 

       
คุ้กกี้วนิลา

ติดต่อ คุณสุนทรี

โทร. 084-3412687

 

คุ้กกี้เห็ด

ติดต่อ คุณสุนทรี

โทร. 084-3412687

 

คุ้กกี้ใบเตย

ติดต่อ คุณสุนทรี

โทร. 084-3412687

 

คอนเฟล็กน้ำผึ้ง

ติดต่อ คุณพิมลพรรณ

โทร. 089-8409719

 

   
ข้าวเกรียบเห็ด

ติดต่อ คุณภัทรภร

โทร. 089-2435424

 

แหนมเห็ด

ติดต่อ คุณภัทรภร

โทร. 089-2435424

 

 

 

 

ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย

       

ผ้าขาวม้า

กลุ่มทอผ้าบ้านหนองเครือบุญ

โทร. 084-3365427

ผ้าตัดเสื้อ

กลุ่มทอผ้าบ้านหนองเครือบุญ

โทร. 084-3365427

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้า

คุณพรทิพย์

โทร. 084-8768322

เครื่องประดับ

คุณกมลวรรณ

โทร. 086-1364436

 

 

   
ภาชีรองเท้าหนัง

กลุ่มภาชีรองเท้าหนัง

โทร. 089-2389572

 

รองเท้าแตะ

กลุ่มแปรรูปผ้าขาวม้าบ้านหนองเครือบญุ

โทร. 084-3365427

 

 

ประเภทของใช้ ของตกแต่ง

       
หัวโขนจำลอง

ติดต่อ คุณศรีนวล

โทร. 086-1300920

ดอกมะลิกระดาษทิชชู

คุณสายชล

โทร. 091-1269381

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า

กลุ่มศิลปประดิษฐ์หนองน้ำใส

086-0941543

ไม้กวาด

คุณวันชัย

086-6127930

 

ประเภทสมุนไพรที่มิใช่อาหาร

การบูรหอม

ติดต่อ คุณอำภา

โทร. 087-0590416

 

ลูกประคบสมุนไพร

ติดต่อ คุณอำภา

โทร. 087-0590416

 

ลูกประคบสมุนไพร

ติดต่อ คุณนุชนาฎ

โทร. 087-3703676

 

สมุนไพรภูวนา ๕๕๕

ติดต่อ คุณสุรัต

โทร. 089-6105775

 

(Visited 619 times, 2 visits today)