โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) อำเภอภาชี

เข้าชม 39 ครั้ง
          ๑. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านดอนพรม หมู่ที่ ๒ ตำบลพระแก้ว
          ๒. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านกระจิว หมู่ที่ ๑ ตำบลกระจิว
          ๓. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านพระแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลกระจิว
          ๔. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านหนองเบ็ด หมู่ที่ ๔ ตำบลกระจิว
          ๕. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านใหม่ หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกม่วง
          ๖. โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนบ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ ๗ ตำบลไผ่ล้อม
(Visited 39 times, 1 visits today)