หัวโขนจำลอง

เข้าชม 535 ครั้ง

ความเป็นมา
หัวโขนเป็นงานศิลปะที่ได้รับการสร้างขึ้นอย่างวิจิตร ประณีตด้วยกระบวนการช่างแบบประเพณีไทยที่แสดงออกถึงให้เห็นถึง ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย คนในชุมชนจึงอยากจะสานต่อและเก็บรักษาไว้ในแผ่นดิน

อุปกรณ์
1. หัวหุ่น
2. กระดาษฟาง
3. กระดาษถุงปูน
4. แป้งเปียก
5. ปูนซีเมนต์ผง
6. กระดาษทราย
7. นำยาลงทอง
8. ทองคำเปลว
9. สี
10. พู่กัน
กระบวนการขั้นตอน
1. นำหัวหุ่นที่เตรียมไว้มาแช่น้ำให้ชุ่ม
2. นำกระดาษฟางปิดทับหัวหุ่นโดยรอบ แล้วนำกระดาษถุงปูนทาแป้งเปียกติดทับกระดาษฟาง ติดทับกันประมาณ 4 ชั้นแล้วนำไปตากแดด 4 ชั่วโมง
3. ผ่าหุ่นออกจากหัวหุ่น เก็บรายละเอียดรอยผ่าให้เรียบร้อย
4. ผสมแป้งเปียกกับผงปูนซีเมนต์แล้วนำมาปั้นเป็นหน้าหุ่น
5. ผสมปูนแล้วกดลายที่แม่พิมพ์ นำมาประดับหน้าหุ่น
5. นำกระดาษทรายมาขัดหน้าหุ่นให้เรียบร้อย แล้วนำไปผึ่งลม
6. ลงน้ำยาลงทองรอให้หมาดแล้วนำทองมาติด
7. ลงสีและเขียนลาย

สนใจเรียนรู้การทำหัวโขน หรือซื้อผลิตภัณฑ์
ติดต่อได้ที่ นางสาวศรีนวล อุ่นที (ด้วง) โทร. 0823485089

https://www.youtube.com/watch?v=EPACuj99uKs&t=104s

(Visited 535 times, 1 visits today)