ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองหัวควาย

เข้าชม 133 ครั้ง

ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองหัวควาย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปิดให้ความรู้แก่คนในชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไป
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภาชี
035-311980

(Visited 133 times, 1 visits today)