ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านพลับ

ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านพลับตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี
เปิดให้ความรู้แก่คนในชุมชน และบุคคลผู้สนใจทั่วไป ยินดีตอนรับคณะดูงานทั้งกลุ่มเล็ก และกลุ่มใหญ่
สนใจติดต่อกำนันพิชิต คุณวงษา
โทร 0815665850

(Visited 174 times, 1 visits today)