ปี ๒๕๕๘ บ้านหนองแห่ หมู่ที่ ๙ ตำบลดอนหญ้านาง

1. ประวัติความเป็นมา

เมื่อประมาณ  90 ปี ก่อนหน้านี้บ้านหนองแห่มีประชากรประมาณ  40 คน มีจำนวนครัวเรือนประมาณ  10 ครัวเรือน สภาพพื้นที่เป็นถิ่นทุรกันดารมาก หน้าแล้งชาวบ้านต้องพากันไปตักน้ำจากคลองระพีพัฒน์มาใช้ในการอุปโภค และบริโภค โดยจะต้องเดินทางตัดทุ่งนาไปกลับระยะทางประมาณ  5 กิโลเมตรเศษ โดยจะเดินทางไปพร้อมๆ กันทั้งหมู่บ้านในเวลาประมาณตี 4 ของทุกๆวัน อาชีพของชาวบ้านหนองแห่ส่วนใหญ่มีอาชีพหลักในการทำนาอย่างเดียว เมื่อถึงฤดูทำนาชาวบ้านในหมู่บ้านจะช่วยกันทำนาโดยวิธีว่า การลงแขก ช่วยกันทำนาจนเสร็จทั้งหมู่บ้าน ตลอดจนการทำบุญ หรือทำกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้านชาวบ้านจะเดินทางไปพร้อมกัน มีการร้องรำทำเพลงอย่างสนุกสนาน จึงได้รับการขนานนามว่า บ้านหนองแห่

2.สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง / อาณาเขต / การปกครอง  

 บ้านหนองแห่ ตั้งอยู่ ตำบลดอนหญ้านาง  ติดกับอำเภอภาชีทางทิศตะวันออกห่างจากอำเภอภาชีประมาณ  11  กิโลเมตร

ทิศเหนือ             ติดต่อกับ     หมู่ที่  8   ตำบล  หนองขนาก  อ. ท่าเรือ

ทิศใต้                 ติดต่อกับ     หมู่ที่  2   ตำบล  ดอนหญ้านาง

ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ     หมู่ที่   10   ตำบล  ดอนหญ้านาง

ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ     หมู่ที่  11   ตำบล  ไผ่ล้อม

 

เนื้อที่ของหมู่บ้าน

 หมู่บ้านหนองแห่ มีเนื้อที่ประมาณ   812 ไร่ หรือ 1.299 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ

บ้านหนองแห่ หมู่ที่ 9   ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตั้งอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหญ้านาง   ลักษณะสภาพพื้นที่  เป็นที่ราบลุ่มสลับที่ดอน อยู่ในเขตคลองชลประทานส่งน้ำไหลผ่าน  เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม

(Visited 105 times, 1 visits today)