ปี ๒๕๕๕ บ้านโคกกระต่าย หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนหญ้านาง

เข้าชม 145 ครั้ง
  1. ประวัติความเป็นมา

ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านอพยพมาจากลาวเวียงจันทร์ มาตามแม่น้ำป่าสัก และได้มาตั้งชุมชนในบริเวณพื้นที่ดอนหรือชาวบ้านเรียกว่าโคกซึ่งมีกระต่ายชุกชุมมากปัจจุบันก็ยังมีกระต่าย ชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า บ้านโคกกระต่าย

  1. สภาพทั่วไป

 ที่ตั้ง / อาณาเขต / การปกครอง  

                                บ้านโคกกระต่าย ตั้งอยู่ ตำบลดอนหญ้านาง  ติดกับอำเภอภาชีทางทิศเหนือห่างจากอำเภอภาชีประมาณ  7  กิโลเมตร

ทิศเหนือ             ติดต่อกับ     หมู่ที่  10   ตำบลดอนหญ้านาง

ทิศใต้                 ติดต่อกับ     หมู่ที่    4  ตำบลดอนหญ้านาง

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ     หมู่ที่    6  ตำบลดอนหญ้านาง

ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ     หมู่ที่    3  ตำบลดอนหญ้านาง

 เนื้อที่ของหมู่บ้าน

                                หมู่บ้านโคกกระต่าย มีเนื้อที่ประมาณ   1456 ไร่ หรือ 2.33 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ

                                หมู่บ้านโคกกระต่ายมีพื้นที่เป็นพื้นที่ดอนสลับกับพื้นที่ลุ่ม เหมาะแก่การทำการเกษตร

(Visited 145 times, 1 visits today)