ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร/การดำรงชีพ นายสำรวม ไตรพรหม

เข้าชม 272 ครั้ง

การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่
1. การคัดพันธุ์ เมล็ดข้าวที่จะปลูก
1.1 ต้มน้ำเกลือให้เดือด โดยใส่เกลือป่นประมาณให้ไข่เค็มลอยพ้นน้ำสูงเท่าเหรียญห้า
1.2 เมื่อน้ำเกลือเย็นแล้ว จึงนำข้าวเปลือกใส่ลงไป แล้วคนเอาข้าวเปลือกที่ลอยน้ำออกทั้งหมด เอาเฉพาะที่จมน้ำไปปลูก

2. การเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูก
2.1 ไถดะ (ไถเปิดหน้าดิน)
2.2 ใช้ขุด ตีเลนหว่านข้าว
3. การปลูก
3.1 หว่านข้าว 7 กิโลกรัม บนเลนหว่านข้าว
3.2 เปิดน้ำออกจากเลนหว่านข้าว

เคล็ดลับในการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่
1. หลังจากหว่านข้าวไปแล้ว 1 เดือน ต้องถอนหญ้าวัชพืชออก และแยกต้นข้าวที่เบียดกันออกไปดำที่อื่น
2. กักน้ำไว้ในนาข้าว ปริมาณสูง 30 เซนติเมตร
3. เมื่อกักน้ำไว้ครบ 2 เดือน ให้เปิดน้ำออกให้หมด แล้วทิ้งไว้เช่นนั้น ประมาณ 1 เดือน เพื่อให้ข้าวแตกหน่อ
4. เมื่อเปิดน้ำออกและทิ้งไว้ครบ 1 เดือนแล้ว ให้เอาน้ำเข้าอีกปริมาณสูง 30 เซนติเมตร เพื่อให้น้ำเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังผลิรวงอ่อน

(Visited 272 times, 1 visits today)