กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองกลาง

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อารผลิตบ้านหนองกลาง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 11 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เริ่มดำเนิการเมื่อปี 2530 จำนวนสมาชิกก่อตั้ง 25 คน

(Visited 28 times, 1 visits today)